Nieuws

Nieuws

Sanering asbesthoudende tegellijm kan mogelijk eenvoudiger
06-04-2021
Veel corporaties hebben te maken met asbesthoudende tegellijm in natte ruimten, zoals badkamers. Veilige sanering kan in veel gevallen waarschijnlijk eenvoudiger dan nu gebeurt.
Lees verder »

Tweede Kamer maakt weg vrij voor innovatie in asbestsanering
06-04-2021
De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid besloten om de aanwijzing van Ascert als stichting die de normen voor asbestsanering beheert in te trekken. Hierdoor zou er meer ruimte moeten komen voor nieuwe werkwijzen om asbest veilig te saneren.
Lees verder »

Asbesthoudende tegenllijm
20-10-2020
In de afgelopen maanden is er een toename in het aangetroffen asbesthoudende tegellijn. Dit betreft de tegellijm die aangetroffen wordt achter de wandtegels en onder de vloertegels van voornamelijk de badkamer, de keuken en het toilet die niet te onderscheiden is van de niet asbesthoudende tegellijm.
Lees verder »

Besluit Cie 547 aangaande asbesthoudende vensterbanken
02-07-2020
De beoordelingscommissie SCi 547 is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of nieuwe werkmethoden en/of technieken voldoen aan de criteria van de SCi 547.
Lees verder »

Validatie en Innovatiepunt (VIP) is geopend
03-06-2020
Op 2 juni 2020 opent het Validatie en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering zijn deuren.
Lees verder »

Slopers woest over asbestrapport TNO: ‘werknemers met mondkapjes worden nu uitgelachen’
12-10-2019
Tendentieus. Een simplificatie van de werkelijkheid. Over de rug van het asbestbeleid: slopers zijn woest op TNO dat een rapport opstelde over asbest in opdracht van corporatiekoepel Aedes. “Risico’s worden vergaand gebagatelliseerd.”
Lees verder »

Wijziging Beglazingskit live in SMART
07-06-2019
Vanaf maandag 10 juni gaat de aanpassing van beglazingskit in SMART live. Voor een nadere toelichting zie de laatste versie informatie. De tekst van het protocol dat hierbij van toepassing is wordt op de SMART vermeld. Deze kunt u ook hier inzien.
Lees verder »

Aanpassing SMART Beglazingskit
03-06-2019
De cie547 heeft recent de landelijke afschaling van beglazingskit naar risicoklasse 1 onder voorwaarden goedgekeurd. De voorwaarden zijn dat het beglazingskit betreft dat een percentage chrysotiel bevat van ten hoogste 5% en geen amfibool asbest bevat. Voor het verwijderen is verder een protocol van toepassing dat op de SMART wordt vermeld.
Lees verder »

Tweede Kamer wil asbestsanering goedkoper maken
15-03-2019
De Tweede Kamer wil dat de regels voor asbestsanering worden aangepakt. Op die manier kan sanering van asbestdaken goedkoper en eenvoudiger worden. Deze week zijn een aantal moties aangenomen die dat mogelijk moeten maken. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) moet hier uitvoering aan geven.
Lees verder »

LTO pleit voor versoepeling regels asbestsanering
12-03-2019
Boeren die zelf asbestdaken willen saneren, moeten daar de ruimte voor krijgen. Dat vindt LTO Nederland nu wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de gezondheidsrisico’s van asbestsanering worden overschat.
Lees verder »

Vezelveiligheid ontwikkelt een online instructie voor machinisten betrokken bij asbestverwijdering
21-02-2019
Machinisten in de asbestverwijdering die asbest verplaatsen hoeven geen DAV-certificaat meer te hebben. Dat is bepaald in de wijziging van artikel 4.54d van het Arbobesluit.
Lees verder »

Nieuwe processchema (Bijlage XIIIa) gepubliceerd in de Staatscourant
18-01-2019
Het nieuwe processchema (Bijlage XIIIa) is in de Staatscourant gepubliceerd. Het volledige schema kunt u hier bekijken.
Lees verder »

Meerjarenplan Asbest 2019-2022. Inspectie SZW verstevigt toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk
14-12-2018
In dit programma staat asbest als kankerverwekkende stof centraal. Het programma richt zich op de asbestverwijderingsbranche en op elke andere bedrijfstak of omgeving waar asbestsanering plaatsvindt.
Lees verder »

Duidelijk en efficiënt in één oogopslag, dat zijn de labels van asbestlabel.nl

Van den Helder asbestverwijdering