Nieuws

Nieuws

Tweede Kamer wil asbestsanering goedkoper maken
15-03-2019
De Tweede Kamer wil dat de regels voor asbestsanering worden aangepakt. Op die manier kan sanering van asbestdaken goedkoper en eenvoudiger worden. Deze week zijn een aantal moties aangenomen die dat mogelijk moeten maken. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) moet hier uitvoering aan geven.
Lees verder »

LTO pleit voor versoepeling regels asbestsanering
12-03-2019
Boeren die zelf asbestdaken willen saneren, moeten daar de ruimte voor krijgen. Dat vindt LTO Nederland nu wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de gezondheidsrisico’s van asbestsanering worden overschat.
Lees verder »

Vezelveiligheid ontwikkelt een online instructie voor machinisten betrokken bij asbestverwijdering
21-02-2019
Machinisten in de asbestverwijdering die asbest verplaatsen hoeven geen DAV-certificaat meer te hebben. Dat is bepaald in de wijziging van artikel 4.54d van het Arbobesluit.
Lees verder »

Nieuwe processchema (Bijlage XIIIa) gepubliceerd in de Staatscourant
18-01-2019
Het nieuwe processchema (Bijlage XIIIa) is in de Staatscourant gepubliceerd. Het volledige schema kunt u hier bekijken.
Lees verder »

Meerjarenplan Asbest 2019-2022. Inspectie SZW verstevigt toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk
14-12-2018
In dit programma staat asbest als kankerverwekkende stof centraal. Het programma richt zich op de asbestverwijderingsbranche en op elke andere bedrijfstak of omgeving waar asbestsanering plaatsvindt.
Lees verder »

Van den Helder asbestverwijdering